en region i Koloniträdgårdsförbundet

Allmän föreningskunskap 5 mars

Under våren anordnar Studiefrämjandet och FSSK en kurs i föreningskunskap.

Kursen är i två steg och berör styrelsearbetet i en förening i allmänhet, samt
det styrelsearbetet som är speciellt för en koloniträdgårdsförening.

Platsen för kursen är Kolonisternas hus
Hornsbergs Strand 20, T-Bana – Stadshagen

Första träffen är tisdagen den 5 mars klockan 18:00.

Allmän föreningskunskap
Föreläsare Ragnar Bergstråle

Andra träffen är tisdagen den 19 mars klockan 18:00.
Koloniföreningarnas styrelsearbete
Föreläsare Catharina Tarras-Wahlberg

Platserna är begränsade så anmäl så fort ni kan, om ni är intresserade

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.

Anmälan sker senast 25 februari till:

Kjell Eklind – Studiefrämjandet i Stockholm

 Telefon: 08-555 352 32

 E-post: kjell.eklind@studieframjandet.se

 

Välkomna!

Studiefrämjandet i Stockholm

Studie- och miljögruppen i FSSK

Sök
Styrelsen informerar

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor.
Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

ÅRSMÖTESPROTOKOLLET är nu justerat och finns under ”Vår organisation”.

 
 
Kurser/studiebidrag

VALBEREDNING I IDEELL FÖRENING – syfte, uppgifter och arbetsmetoder, Zoom-
föreläsning 18 jan 2021 kl 18.00–21.00
Kursledare är Susanna Stavling. Kursen är kostnadsfri för de medlemsföreningar som
rapporterar sin egen kursverksamhet till Studiefrämjandet. För andra är priset 450 kr. (Ord.
pris 500 kr.) Deltagarantalet är begränsat.
Läs mer på studieframjandet.se/valberedning . Där anmäler du dig också. Som kontakt
anges Ingrid Rogblad.

Arkiv