en region i Koloniträdgårdsförbundet

Allmän föreningskunskap 5 mars

Under våren anordnar Studiefrämjandet och FSSK en kurs i föreningskunskap.

Kursen är i två steg och berör styrelsearbetet i en förening i allmänhet, samt
det styrelsearbetet som är speciellt för en koloniträdgårdsförening.

Platsen för kursen är Kolonisternas hus
Hornsbergs Strand 20, T-Bana – Stadshagen

Första träffen är tisdagen den 5 mars klockan 18:00.

Allmän föreningskunskap
Föreläsare Ragnar Bergstråle

Andra träffen är tisdagen den 19 mars klockan 18:00.
Koloniföreningarnas styrelsearbete
Föreläsare Catharina Tarras-Wahlberg

Platserna är begränsade så anmäl så fort ni kan, om ni är intresserade

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.

Anmälan sker senast 25 februari till:

Kjell Eklind – Studiefrämjandet i Stockholm

 Telefon: 08-555 352 32

 E-post: kjell.eklind@studieframjandet.se

 

Välkomna!

Studiefrämjandet i Stockholm

Studie- och miljögruppen i FSSK

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv