en region i Koloniträdgårdsförbundet

2015-års värderingsmaterial

2015-års version av material för värdering av kolonilott med byggnad sänds nu ut till
styrelserna i stugföreningarna.Materialet består av dokumenten ”Priser, anvisningar
och regler vid värdering av kolonilott med byggnad” och beräkningsfilen ”FSSKs
värderingverktyg 2015”. Innehållet gäller från och med 2015-04-01. De olika
värderingsmaterialen ska endast användas av koloniföreningens firmatecknare för
värderingar och värderare som har utbildning för värdering. Värderingsmaterialen
är fastställda av FSSKs styrelse och Stockholms stad och innehållet får inte
ändras.

Det är viktigt att nya värderare får praktisera flera gånger tillsammans med erfarna
värderare eller handledare. FSSKs värderingskommitté kan i viss utsträckning bistå
med värderare och handledare. Tag först kontakt med kommittén; se FSSKs hemsida.
Vi uppmanar styrelsen att se till att värderare deltar i värderingskurs vart tredje år för
att hålla kunskaperna aktuella. Årets kursinbjudan har sänts till alla stugföreningar
och finns även på FSSKs hemsida. Anmälan insänds senast den 10 april.

Överlåtelsevärdet ska godkännas av föreningens firmatecknare för värderingar
innan säljaren tar ställning till värderingen. Omvärdering när säljaren inte godkänner
föreningens värdering utförs av FSSKs värderingskommitté.

Kasta tidigare erhållet värderingsmaterial. Det är viktigt att värderingar alltid sker
med den senaste versionen.

Med vänliga hälsningar
FSSKs kommitté för värderingsfrågor
E-post för frågor och synpunkter: vu@fssk.se

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv